Regie heeft meerdere functionaliteiten. Onder Regie zie je alle verwijzingen die je hebt gedaan. De verwijzingen blijven hier 18 maanden staan. Je kan deze verwijzingen opnieuw inzien, maar eventueel ook annuleren of hergebruiken bij een verwijzing naar een andere zorginstelling. Ook is het mogelijk om het patiëntbericht opnieuw te verzenden aan de patiënt, inzage te krijgen welke verwijzingen nog afgerond moeten worden en een rapportage te draaien van alle verwijzingen over een aangegeven periode. Het is ook mogelijk om de verwijzingen van collega's in te zien, mits zij je gemachtigd hebben.