Aan een ZorgDomein-account zijn een of meer ZorgDomein-profielen gekoppeld. Een ZorgDomein-profiel is een functie met bijbehorende rechten bij één organisatie. Werkt u voor meerdere organisaties? Dan kunt u zich overal registreren met één ZorgDomein-account. Onder uw account hangen dan meerdere profielen.

Voorbeeld: Met één ZorgDomein-account kan iemand Huisarts zijn in de eigen praktijk, Waarnemer bij verschillende andere praktijken en op de HAP, en ZorgDomein-beheerder bij een zorginstelling.

Was dit artikel nuttig?