Heeft u als patiënt vragen over een verwijzing via ZorgDomein, neem dan contact op met uw verwijzer. Hij of zij kan u laten zien wanneer en waarheen u bent verwezen en welke gegevens er naar deze zorginstelling zijn verzonden (en dus via ZorgDomein zijn afgehandeld). 

Uw verwijzer is verantwoordelijk voor deze gegevens; hij of zij gebruikt ZorgDomein daarbij als verwerker. Uw verwijzer is de verwerkersverantwoordelijke en heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met ZorgDomein.

Was dit artikel nuttig?