In dit artikel vindt u informatie over:

Wat ZorgDomein doet

ZorgDomein biedt digitale oplossingen voor de zorgsector, met name voor het doorverwijzen van patiënten, het aanvragen van diagnostiek, het consulteren van een specialist en online patiëntoverleg tussen zorgverleners.

De gebruikers van ZorgDomein

ZorgDomein bedient vrijwel de gehele zorg: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg maar ook paramedici (zoals fysiotherapeuten, optometristen en diëtisten), vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

ZorgDomein verbetert de zorg

ZorgDomein heeft als doel om de (patiënten)zorg te verbeteren. Daartoe bieden we onze gebruikers onder meer de volgende voordelen:

  • verwijzers krijgen een duidelijk overzicht van het zorgaanbod om de patiënt de best passende zorg te bieden en hiermee onnodige bezoeken te voorkomen;
  • patiënten krijgen betere informatie over de verwijzing, de afspraak en de benodigde voorbereiding;
  • specialisten ontvangen een complete en heldere verwijsbrief, nog voordat de patiënt op consult komt;
  • allen profiteren van veilige digitale communicatie, die onnodige telefoontjes en papierverspilling voorkomt.

Was dit artikel nuttig?