In ZorgDomein kan een verwijzer een Teleconsult aanvragen om advies in te winnen bij een specialist. De specialist bekijkt de casus en voorziet deze van een diagnose en behandeladvies.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Hoe werkt een Teleconsult?

De aanvrager (bijvoorbeeld een huisarts) start een Teleconsult in ZorgDomein. Via het zorgvraagmenu in het scherm komt hij (of zij) in het Teleconsultatie-formulier.

Maakt de aanvrager daarbij gebruik van een informatiesysteem, dan worden de patiëntgegevens automatisch in het Teleconsultatie-formulier ingevuld. Eventueel voegt hij de benodigde onderzoeksdata toe (zoals foto’s of PDF-bestanden) en hij stuurt het formulier naar de gewenste specialist.

Deze zorgaanbieder ontvangt een notificatie per e-mail en eventueel per sms wanneer een Teleconsult is aangevraagd en antwoordt binnen 1 tot 3 dagen met een diagnose en behandeladvies.

De uitslag van een Teleconsult bekijken

De aanvrager ontvangt een notificatie via mail en/of sms wanneer een teleconsult beantwoord is. De notificatieberichten bevatten geen patiëntgegevens, omdat we deze berichten per mail, en dus via een onbeveiligde lijn, afleveren.

De aanvrager kan het antwoord van de specialist inzien in ZorgDomein op het tabblad 'Regie' onder de 'Ontvangen' berichten. Ook wordt het antwoord als een Edifactbericht verstuurd naar het Edifactadres dat in het profiel van de verantwoordelijke verwijzer staat genoteerd.

Let op: om een antwoord op het Teleconsult via Edifactbericht te kunnen ontvangen, moet de aanvrager een geldig Edifactadres invullen in zijn ZorgDomein-profiel!

Een Teleconsult beantwoorden

Als beantwoorder vindt u alle Teleconsulten van de afgelopen 18 maanden onder het tabblad Regie. De nieuwe consulten kunt u vinden onder ‘Openstaand’ of ‘Ontvangen’. De antwoorden kunt u vinden onder 'Verzonden'.

In Regie kunt u een schakelaar omzetten bij het vakje 'Items van collega's'. Vervolgens worden ook de antwoorden van de collega's getoond. Om de antwoorden in te kunnen zien van een collega, zal deze collega u eerst moeten machtigen. De antwoorden op Teleconsulten hebben altijd het kenmerk _ANTW achter het ZD-nummer staan. (bijvoorbeeld: ZD12345678_ANTW)

Kijk hier voor de Quick Guide beantwoorden van een teleconsult

Kijk hier voor de Quick Guide machtigen van collega specialisten

Let op: Het is bij Teleconsultatie niet mogelijk om uw afwezigheid in te stellen, het is aan de desbetreffende specialist om back-up te organiseren.

Aanbieder of beantwoorder worden

Wilt u Teleconsulten gaan aanbieden, neem dan contact op met Stichting TCCN via castelein@tccn.eu.
Wilt u zich als specialist aanmelden als beantwoorder, stuur dan een e-mail naar administratie@tccn.eu.

Vermeld in de e-mail de organisatie waarvoor u werkt, uw naam, BIG-nummer, AGB-code en e-mailadres. U krijgt dan een contract toegestuurd, die u ondertekent en aan Stichting TCCN retourneert. Vervolgens ontvangt u een activatielink om uw ZorgDomein-account te activeren en kunt u aan de slag met het beantwoorden van consulten.

Stichting TCCN stuurt de factuur

Teleconsultatie houdt in dat een verwijzer digitaal advies vraagt bij een specialist door het uploaden van een foto van de huid, een hartfilmpje of diagnostische waarden. Stichting TCCN, de grondlegger van Teleconsultatie in Nederland, declareert het consult bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Was dit artikel nuttig?