ZorgDomein verbindt zorgverleners onderling op een slimme manier. Bij de uitwisseling van informatie die daarmee gepaard gaat, hanteert ZorgDomein het ‘Beschikbaarheidsprincipe’. In dit artikel leggen we uit wat het Beschikbaarheidsprincipe inhoudt.

Informatie-uitwisseling

Maak je gebruik van ZorgDomein dan wissel je informatie uit Deze informatie-uitwisseling begint meestal met het overdragen van informatie uit jouw informatiesysteem (XIS-data) naar ZorgDomein. In ZorgDomein wordt deze XIS-data dan weer gebruikt om de documenten te vullen die bij het gekozen Zorgproduct horen. Alvorens deze documenten definitief te maken kan je deze naar wens nog aanpassen en aanvullen. De definitieve documenten worden door ZorgDomein vervolgens beschikbaar gesteld aan één of meerdere zorgverleners (een ‘cluster’) van de zorginstelling van het door jou gekozen Zorgproduct.

Beschikbaarheidsprincipe

Het beschikbaar stellen van deze documenten doet ZorgDomein volgens het Beschikbaarheidsprincipe. Dit principe bestaat uit een aantal basisregels waarmee de gegevensuitwisseling voor gebruikers van
ZorgDomein wordt geregeld:

  • Een document op ZorgDomein zal beschikbaar blijven zolang dat voor de functionaliteit waar het document onderdeel van belang is. We noemen dit de bewaartermijn. De geldende bewaartermijn is te vinden op onze website.
  • Een gebruiker* kan op ZorgDomein een beschikbaar gesteld document:
    • inzien
    • afdrukken
    • downloaden
  • Op het moment dat een document voor de eerste keer beschikbaar komt voor de ontvanger zal het document de status definitief krijgen en niet meer aanpasbaar zijn. Het is de verzender die dit moment bepaalt.

* ZorgDomein hanteert een geavanceerd autorisatiemechanisme om te bepalen of een gebruiker toegang heeft tot een document.

Afleverprincipe

Als aanvulling op het beschikbaarheidsprincipe, streeft ZorgDomein ernaar dat verzender en ontvanger het eigen informatiesysteem als bronsysteem compleet en up-to-date kunnen houden. Om die reden is het ook mogelijk om documenten te laten afleveren op het eigen informatiesysteem. Hierbij hanteert ZorgDomein het ‘Afleverprincipe’.

Was dit artikel nuttig?