ZorgDomein verbindt zorgverleners onderling op een slimme manier. Daarbij hanteren we het
kwaliteitsprincipe. In dit artikel leggen we uit wat het kwaliteitsprincipe inhoudt.

Informatie-uitwisseling

Maak je gebruik van ZorgDomein dan wissel je informatie uit. Denk aan de gegevens van de zorgverlener, de patiënt en het aangevraagde zorgproduct bij een verwijzing, een diagnostiek aanvraag of een teleconsult. De informatie-uitwisseling begint met het overdragen van informatie uit het eigen informatiesysteem naar ZorgDomein. Vervolgens is de verzender in staat om deze gegevens te gebruiken en waar nodig aan te passen en/of aan te vullen op de daarvoor bestemde formulieren. Deze formulieren worden op verzoek van de verzender beschikbaar gesteld aan het informatiesysteem van de ontvanger en als kopie aangeboden aan het eigen informatiesysteem. De verzender en de ontvanger worden zo in staat gesteld het eigen bronsysteem compleet en up-to-date te houden.

Garanties kwaliteitsprincipe

Het kwaliteitsprincipe houdt in dat ZorgDomein garandeert dat informatie op ZorgDomein niet van waarde en niet van betekenis verandert. Het kwaliteitsprincipe bestaat uit een aantal garanties:

  1. Informatie kan alleen maar wijzigen als de gebruiker dat zelf op ZorgDomein doet en/of als de gebruiker hiertoe expliciet opdracht voor geeft middels het activeren van een functionaliteit op ZorgDomein.
  2. Alle informatie welke uit naam van de gebruiker door ZorgDomein aan derden (personen en/of
    applicaties) wordt overgedragen, wordt altijd ongewijzigd afgeleverd. Daarbij is de gebruiker in staat gesteld alle overgedragen informatie te hebben gezien. ZorgDomein verwijderd dus geen door de gebruiker opgevoerde gegevens.
  3. ZorgDomein heeft een inspanningsverplichting aan bovenstaande te voldoen en dit te borgen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: een door ZorgDomein ontvangen datum van 10 mei 1956 (10-05-1956) wordt ook als 10 mei 1956 verzonden en niet als bijvoorbeeld 5 oktober 1956 (05-10-1956).
Voorbeeld 2: een door ZorgDomein ontvangen Zorgverlener AGB Code wordt niet verstuurd als een
Praktijk AGB Code.

ZorgDomein beschikbaarheidsprincipe

Naast het ZorgDomein kwaliteitsprincipe hanteren wij ook het ZorgDomein beschikbaarheidsprincipe.

Was dit artikel nuttig?