Naast het tabblad ‘Verwijzen/aanvragen’ vindt u ‘Regie’. Dit tabblad geeft u een overzicht van al uw verwijzingen, aanvragen en rapportages. U kunt deze items bekijken én bewerken.

In dit artikel vindt u informatie over:

De status van een item

U krijgt openstaande items direct in beeld. U kunt ook kiezen om Ontvangen of Verzonden items te bekijken. Via ‘Items van collega’s’ krijgt u ook inzage in hun verwijzingen, mits u door hen gemachtigd bent.

Dit kan de status van een item zijn:

  • Afgerond: het item is in zijn geheel afgerond.
  • Hergebruikt: u heeft deze verwijzing/aanvraag hergebruikt om naar een andere zorginstelling te sturen; de eerder gekozen zorginstelling ontvangt een annuleringsbericht.
  • Geannuleerd: u heeft deze verwijzing/aanvraag geannuleerd.
  • In Concept: een diagnostiekaanvraag is opgeslagen en nog moet worden afgerond/verzonden (klik hiervoor op de knop ‘Afronden’).
  • Open: een verwijzing is opgeslagen en nog moet worden afgerond/verzonden (klik hiervoor op de knop ‘Verwijsbrief’).

Items bekijken en bewerken

Als u op een item klikt, klapt het uitgebreide overzicht van dit item open. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

  • via de blauwe link ‘Patiëntbericht’ kunt u het Patiëntbericht inzien;
  • via de knop ‘Herzenden’ kunt u het Patiëntbericht opnieuw sturen (bijvoorbeeld omdat het e-mailadres of mobiele nummer van de patiënt veranderd is);
  • ook kunt u een oude verwijzing hergebruiken voor een nieuwe verwijzing voor dezelfde patiënt, oftewel een herverwijzing doen. De oude verwijzing wordt dan automatisch geannuleerd. Er vindt dan géén terugkoppeling plaats naar uw HIS (of ander informatiesysteem). Via Regie is de verwijsbrief als PDF te downloaden voor verwerking in het informatiesysteem.

Een verwijzing annuleren

Via ‘Annuleren verwijzing’ kunt u in Regie een verwijzing annuleren. Als de zorginstelling waarnaar u verwijst deze mogelijkheid ingericht heeft, ontvangen zij een notificatie van de annulering. Als zij dit niet ingesteld hebben, ziet u in uw scherm een melding. In dat geval dient u zelf contact op te nemen met de instelling om hen te informeren dat de verwijzing geannuleerd is.

Een rapportage maken

Met de blauwe knop ‘Export’ kunt u een rapportage maken van alle gemaakte verwijzingen over een aangegeven periode. Deze rapportage kunt u in Excel opslaan.

Was dit artikel nuttig?