Waarom slaat ZorgDomein patiëntgegevens tijdelijk op?
Door het tijdelijk opslaan van patiëntgegevens kan een verwijzer de verwijsbrieven later op de dag afronden en verzenden en eerder verzonden verwijsbrieven later nog inzien en afdrukken.

Ook maakt dit het mogelijk een brief te hergebruiken wanneer een patiënt liever naar een andere zorginstelling wordt verwezen.

Doordat we de patiëntgegevens tijdelijk opslaan, is het voor zorginstellingen mogelijk de verwijzing opnieuw op te vragen.

Hoe lang bewaart ZorgDomein de persoonsgegevens van een patiënt?
ZorgDomein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek, het aanvragen van een teleconsult of een gesprek via Patiëntoverleg.

Gedurende de periode dat ZorgDomein persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk.

De bewaartermijnen die ZorgDomein hanteert is overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum. De bewaartermijn is 18 maanden. Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein alle persoonsgegevens.

Was dit artikel nuttig?