Hoe worden de verwijzers en aanvragers geïnformeerd over het nieuwe aanvraagformulier?

ZorgDomein zorgt voor communicatie richting aanvragers en labs. Afgelopen maanden is dit onderwerp meerdere keren gecommuniceerd in nieuwsbrieven, Software Updates en nieuwsberichten. De communicatie wordt de komende tijd geïntensiveerd. Rondom livegang informeren wij verwijzers en aanvragers door:

  • Het tonen van een aankondigingsbalk in de applicatie (vanaf 3 weken voor livegang). Deze balk linkt door naar een visuele weergave van de nieuwe schermen.
  • Aankondiging en visuele weergave via mailing, verzending op 19 augustus.
  • Via een directe mailing op 5 september worden de gebruikers aan de livegang herinnerd
  • Vanaf het moment van livegang (6 september) wordt aan elke gebruiker een eenmalige melding getoond waarin we uitleggen dat vanaf die dag de nieuwe schermen actief zijn

 

Wat kan ik zelf doen om aanvragers te informeren over het aanvraagformulier?

Om het bereik maximaal te krijgen is het aan te bevelen in jullie eigen communicatie richting aanvragers hier ook aandacht aan te besteden. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld door te linken naar onze communicatie richting verwijzers.  

 

Hoe worden labs voorbereid op het nieuwe formulier?

De afgelopen maanden zijn diverse nieuwsbrieven, software-updates en dedicated mailings verspreid onder de laboratoria. In een vroeg stadium is de gelegenheid gegeven om de nieuwe structuur van MMB te kunnen bekijken in de testomgeving. Later is de mogelijkheid geboden via de preview-functie op productie te zien hoe de vormgeving van het nieuwe formulier er uit ziet. Specifiek voor MMB zijn er optimalisatievoorstellen gestuurd naar de labs met aanbod voor MMB. Richting de livegang volgen er nog meerdere informatiemomenten. Vragen kunnen altijd gesteld worden via labformulier@zorgdomein.nl

 

Was dit artikel nuttig?