Heeft het nieuwe aanvraagformulier ook invloed op het huidige berichtenverkeer?

In de nieuwe opzet voor microbiologie worden het materiaal en de methode (en in een aantal gevallen ook de herkomst) apart geconfigureerd als eigenschappen van een onderzoek. Materiaal, methode en herkomst maken hierdoor in de order geen onderdeel meer uit van het veld ‘naam’.

De codes van de bepalingen en de clusterinrichting blijven onveranderd.

 

Welk effect hebben de nieuwe MMB attributen materiaal, methode en herkomst op het berichtverkeer?

  • Momenteel heeft iedere bepaling al een materiaal. Dit materiaal wordt in de order in het SPM - Specimen segment gezet. Dit segment wordt alleen gebruikt in het LFDv2 OML berichttype. De nieuwe materialen voor MMB zullen op dezelfde manier in het berichtverkeer worden gezet.
  • De methode wordt niet in de huidige berichttypen gezet. In een nog nieuw te ontwikkelen berichttype zal er wel een specifieke plek voor methode ingeruimd worden
  • Indien er gebruik gemaakt wordt van de nieuwe beter gestructureerde manier om herkomsten uit te vragen, dan wordt de door de aanvrager geselecteerde herkomst (en indien relevant zijde) als een gekoppelde vraag in het OBX-5 gedeelte van de order gezet.

 

Wat gebeurt er met de materiaalcode die ingericht kan worden in het beheeronderdeel ‘Materialen’?

De materiaalcode wordt in de order in het SPM - Specimen segment gezet. Dit segment wordt alleen gebruikt in het LFDv2 OML berichttype.

 

Wat gebeurt er met de herkomst en zijde codes die ingericht kunnen worden bij het beheeronderdeel ‘Herkomsten en zijde’?

Als de aanvrager een herkomst (en eventueel zijde) kiest, dan wordt deze herkomst en zijde met bijbehorende code in het OBX-5 gedeelte van de order gezet.

 

Was dit artikel nuttig?