Waarom is er een nieuw aanvraagformulier voor labdiagnostiek?

Reden hiervoor is om het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek te vereenvoudigen en hiermee aantrekkelijker te maken voor de aanvragers. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan het eenvoudig kunnen aanvragen van medische microbiologie, zoals bijvoorbeeld het kunnen filteren op materiaal of de categorie ‘microbiologie’. Bovendien is het nieuwe formulier, net als de rest van de applicatie, geschikt gemaakt om te kunnen gebruiken op mobile devices.

 

Hoe is het nieuwe aanvraagformulier tot stand gekomen?

De feedback op het oude formulier vanuit zowel aanvragerskant als laboratoriumkant is geanalyseerd en op basis hiervan zijn verschillende prototypen uitgewerkt. Deze zijn getoetst en vervolgens is er 1 prototype uitgewerkt en ontwikkeld. Na verschillende huisartsen- en labbezoeken is het formulier verder doorontwikkeld. In juni is in de regio van Tergooi ziekenhuis een pilot gestart, waarvan de feedback verwerkt is. Daarnaast zijn alle labs in de gelegenheid gesteld eerst op de testomgeving en later via de preview in de productieomgeving het nieuwe formulier te bekijken en hier feedback op te geven.

 

Waarom een nieuwe structuur voor MMB?

Bij microbiologie spelen een aantal attributen een prominente rol, zoals materiaal, herkomst en methode van onderzoek. Deze attributen waren nog niet als zodanig in te richten waardoor deze informatie vaak in de naam van de bepaling werd gezet, wat leidde tot lange namen. Door deze attributen apart te kunnen configureren bij een onderzoek leidt dit tot een verbeterde weergave voor de aanvrager. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bijvoorbeeld op materiaal te kunnen filteren om te zien welke onderzoeken er op dit materiaal door het lab worden aangeboden. 

Huidige weergave Nieuwe weergave
huidige_weergave.png nieuw_weergave.png

 

Waarom is gekozen voor een livedatum van 6 september, dit was toch eerst begin augustus?

We hebben hierin gezocht naar een balans. Het nieuwe formulier heeft ook zonder  de MMB optimalisatie al veel toegevoegde waarde voor de aanvragers. We willen dus niet onnodig lang wachten met activeren. Anderzijds willen we iedereen voldoende tijd te geven om naar de voorstellen voor de geoptimaliseerde MMB inrichting te kijken. Hoe meer MMB inrichtingen zijn geoptimaliseerd hoe meer aanvragers hier direct bij livegang ook de vruchten van kunnen plukken. Mocht 6 september alsnog te vroeg komen voor de MMB inrichting, dan kan de inrichting van MMB ook na die datum geoptimaliseerd worden.  De livegang van het formulier is dus geen deadline voor het optimaliseren van het aanbod MMB.

Was dit artikel nuttig?