Wordt het beheer van labdiagnostiek ook aangepast?

Ja, het beheer van laboratoriumdiagnostiek wordt ook aangepast. Het beheer wordt omgezet naar de nieuwe look-and-feel. De nieuwe attributen voor MMB zijn zichtbaar in het nieuwe bepalingenbeheer. Ook beheer van probleemgestuurde pakketten (nieuwe term voor bepalingengroepen) en containers is overgezet naar het nieuwe uiterlijk. Het nieuwe beheer komt eind juli beschikbaar op de testomgeving en wordt samen met de livegang van het vernieuwde formulier op 6 september geactiveerd op de productieomgeving.


Waarom is er een apart beheeronderdeel voor ‘Materialen’?

In de nieuwe structuur voor bepalingen van het type microbiologie krijgt iedere MMB-bepaling een specifiek materiaal toegewezen. We hebben een overkoepelend beheeronderdeel voor materialen gemaakt om gemakkelijk de codes voor deze materialen te beheren. In het materiaal-beheer wordt een lijst getoond van alle materialen die gekoppeld kunnen worden aan een bepaling. Per materiaal kan een eigen code ingericht worden.  


Wat gebeurt er met de materiaalcode die ingericht kan worden in het beheeronderdeel ‘Materialen’?

De materiaalcode wordt in de order in het SPM - Specimen segment gezet. Dit segment wordt alleen gebruikt in het LFDv2 OML berichttype.

Waarom is er een apart beheeronderdeel voor ‘Herkomsten en zijde’?

We hebben een overkoepelend beheeronderdeel voor herkomsten en zijde gemaakt om gemakkelijk de codes voor deze onderdelen te beheren.  In dit beheerscherm wordt een lijst getoond van alle beschikbare herkomsten per materiaal. Per herkomst kan een eigen code ingericht worden. Ook is het in dit menu-onderdeel mogelijk om aan te geven of de zijde uitgevraagd moet worden voor de herkomsten waarbij de zijde relevant is.

Wat is het effect van het configureren van één of meerdere herkomsten voor een MMB-bepaling?

In de nieuwe structuur voor bepalingen van het type microbiologie is het mogelijk om per bepaling één of meerdere herkomsten te koppelen. Bij selectie van een bepaling met meerdere herkomsten krijgt de aanvrager een modal te zien waarin de herkomst (en indien relevant ook de zijde) gespecificeerd moet worden. Hiermee faciliteren we een gestructureerde manier om de herkomst uit te vragen. N.b. als momenteel de herkomst wordt uitgevraagd via een gekoppelde vraag, dan blijft dit gewoon werken.

Wat gebeurt er met de herkomst en zijde codes die ingericht kunnen worden bij het beheeronderdeel ‘Herkomsten en zijde’?

Als de aanvrager een herkomst (en eventueel zijde) kiest, dan wordt deze herkomst en zijde met bijbehorende code in het OBX-5 gedeelte van de order gezet.


Ik zie de term ‘probleemgestuurd pakket’, wat is dat?

Probleemgestuurd pakket is de nieuwe term voor bepalingengroep. Hierdoor wordt het duidelijker dat er altijd een link bestaat met het probleemgestuurde deel van het labformulier.


Wat is het verschil tussen een pakket en een probleemgestuurd pakket (voorheen bepalingengroep?)

Probleemgestuurde pakketten zijn altijd probleemgestuurd en vormen gezamenlijk het probleemgestuurde gedeelte van een labformulier. Normale ‘pakketten’ zijn nieuw in ZorgDomein. Ze kunnen ingericht worden door in een bepaling van type medische microbiologie aan te geven dat het een pakket is. Je krijgt dan de mogelijkheid om meerdere onderzoeken te koppelen aan het pakket. 

Deze onderzoeken worden in het aanvraagformulier overzichtelijk onder de pakketnaam weergegeven zodra de aanvrager de bepaling heeft aangevinkt. Op die manier ziet de aanvrager welke onderzoeken er worden verricht.

Bacterieel_pakket__002_.png


Is het ook mogelijk om een KCL bepaling in te richten als pakket?

Momenteel zijn alleen bepalingen van het type medische microbiologie in te richten als pakket. Pakketten voor KCL worden in een later stadium geïntroduceerd.


Kan ik zelf pakketten inrichten?

Ja, pakketten kunnen door labs zelf ingericht worden. Met een pakket heb je de gelegenheid beter te specificeren welke onderzoeken gedaan worden (bijvoorbeeld een pakket ‘HSV’ met als gekoppelde onderzoeken ‘Herpes simplex virus type 1 – HSV-1’ en ‘Herpes simplex virus type 2 – HSV-2’). Het is ook mogelijk om de onderzoeken individueel in te richten als losse bepalingen. Dan is sprake van een bepaling met de naam ‘Herpes simplex virus type 1 – HSV-1’ en een andere bepaling met de naam ‘Herpes simplex virus type 2 – HSV-2’


Komen er meer categorieën en probleemgroepen rondom microbiologie?

We introduceren om te beginnen nu voor microbiologie 1 nieuwe categorie, ‘Microbiologie’, maar een vervolgstap is wel om samen met labs en aanvragers te gaan kijken hoe de categorieënlijst aangepast kan worden, zodat microbiologie hier ook specifieker in kan worden verwerkt. Hetzelfde geldt overigens voor probleemgroepen. Suggesties kunnen al  worden gemaild naar labformulier@zorgdomein.nl.

Was dit artikel nuttig?