Waarom krijg ik een Excel met een voorstel?

Om de labs te ondersteunen biedt ZorgDomein als service aan om de optimaliseringsslag voor MMB door te voeren. Omdat de nieuwe structuur meer mogelijkheden biedt om attributen als materiaal en methode te kunnen definieren wordt per bepaling de huidige naam opgedeeld in de attributen onderzoek, materiaal, herkomst en methode, danwel aangevuld met 1 van deze attributen. Omdat hier soms interpretatie nodig is en ZorgDomein hier niet de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor kan nemen, maken we een voorstel. Pas na accordering door het lab (per bepaling), zullen we aanpassingen doen.

 

In het voorstel dat ik heb ontvangen geeft ZorgDomein mij bij een of meer bepalingen een specifiek advies, wat en wanneer moet ik hier wat mee?

Er kunnen adviezen worden gegeven zoals het aanmaken van extra bepalingen, bijvoorbeeld wanneer er nu meer dan 1 materiaal in de naam van een bepaling is opgenomen. Het is mogelijk deze aanpassingen nu al in de oude stijl te doen, maar deze dienen dan wel doorgegeven te worden via labformulier@zorgdomein.nl, zodat dit mee gaat in de overzetting naar de nieuwe structuur. Het is ook mogelijk deze aanpassingen zelf te doen in de nieuwe structuur na livegang.

 

Moet ik voor elke regel in de Excel een akkoord geven?

Ja, elke regel betreft een apart onderzoek dat omgezet gaat worden, dus voor elke regel dient er een goedkeuring te komen vanuit het lab.

 

Mag ik zelf zaken aanpassen in de Excel?

Zeker, graag zelfs. Niet alle kolommen zijn volledig gevuld omdat we als ZorgDomein niet altijd kunnen achterhalen wat bijvoorbeeld een bepaalde methode is bij een onderzoek. Je zult merken dat de kolommen ‘Nieuwe naam onderzoek’, ‘Materiaal’, ‘Herkomst’ en ‘Methode’ dropdowns bevatten met een vaste set aan keuzemogelijkheden. Deze staan uitgewerkt in tabblad ‘Bijlage 1’ in de Excel. Mocht er een mogelijkheid niet bij staan, geef dat dan aan in de kolom ‘Opmerking/reactie lab’.

 

Wat betekenen de pakketten?

In de nieuwe structuur worden alle onderzoeken individueel gedefinieerd. Zie kolom A in tabblad ‘Bijlage 1’ in de Excel. Soms worden onderzoeken in pakketten aangeboden. In de pakketten kan de aanvrager altijd zien welke individuele onderzoeken er worden gedaan. Labs kunnen zelf de namen van de pakketten bepalen. In de Excel heeft ZorgDomein hier een voorstel voor gedaan, maar deze mogen dus worden aangepast.

 Voorbeeld van een pakket

 voorbeeld_pakket.png

 Wat verandert er precies bij de optimalisatie van MMB onderzoeken?

In de nieuwe opzet voor microbiologie worden het materiaal en de methode (en in een aantal gevallen ook de herkomst) apart geconfigureerd als eigenschappen van een onderzoek. Materiaal, methode en herkomst maken hierdoor geen onderdeel meer uit van het veld ‘naam’. In veel gevallen komt het er dus op neer dat de huidige naam van het onderzoek (kolom F) wordt ingekort. Codes en clusters blijven gewoon gelijk. Deze zijn wel getoond in de Excel maar hebben als doel het geven van contextinformatie.

 

Waarom wordt er gewerkt met vaste lijsten voor onderzoek, materiaal, herkomst en methode?

Er is steeds meer aandacht voor eenheid van taal in de zorg. Op het gebied van medische microbiologie is dit ook een belangrijk aandachtspunt geweest de afgelopen jaren met het project rondom antibioticaresistentie en de Nederlandse labcodeset. Om mee te gaan in deze tendens en geen wildgroei te laten ontstaan in ZorgDomein zijn voor medische microbiologie deze vaste lijsten van onderzoek, matriaal, herkomst en methode geïntroduceerd. Deze zijn in te zien in het Excel-voorstel op tabblad ‘Bijlage 1’. Koppelen van deze lijsten aan LOINC/SNOMED coderingen is een volgende fase.

 

Is het verplicht om bij elk onderzoek een materiaal, herkomst en methode in te vullen?

Het materiaal is verplicht, herkomst en methode zijn optioneel.

 

Hoe komen materiaal, herkomst en methode terug in het aanvraagformulier?

De methode wordt (indien aanwezig) direct achter de naam van het onderzoek getoond, in een kleiner lettertype. Methode wordt gevolgd door materiaal, en vervolgens door herkomst (indien er 1 herkomst is). Bij meerdere in het herkomstbeheer voorgedefinieerde herkomsten dient de aanvrager te specificeren welke herkomst het betreft, en waar relevant lateraliteit. NB: indien er op dit moment gekoppelde vragen aan een onderzoek hangen dan blijven deze gewoon werken. 

Weergave van onderzoek, methode, materiaal en herkomst

weergave_onderzoek.png

  Wanneer ik een onderdeel mis in de vaste lijsten, kan deze dan worden toegevoegd?

Indien het een toevoeging betreft die logischerwijs past in de lijst, bijvoorbeeld doordat deze beschreven is in (inter)nationale standaarden, dan wordt deze toegevoegd.

 

Hoe komen de onderzoeken er in het nieuwe formulier uit te zien?

Individuele onderzoeken en pakketten komen er als volgt uit te zien in het aanvraagformulier:

 

Voorbeeld van een individueel onderzoek

 voorbeeld_onderzoek.png

 Voorbeeld van een pakket

 voorbeeld_pakket.png

 

Kan ik voor de livegang van het formulier al zien hoe mijn formulier er na de livegang precies uit komt te zien?

In de productieomgeving is dit voor de livegang nog niet mogelijk. Dat komt omdat de huidige bepalingen worden aangepast en dat kan niet eerder, omdat dit dan direct gevolgen heeft voor de aanvrager. Het is wel mogelijk via de testomgeving een aantal onderzoeken volgens de nieuwe structuur in te richten, zodat je een beeld krijgt hoe de bepalingen getoond gaan worden. Mocht je hier ondersteuning voor nodig hebben, laat dit dan weten via labformulier@zorgdomein.nl.

 

Hoe vindt de omzetting naar de nieuwe structuur in de applicatie precies plaats?

De bestaande bepalingen worden omgezet naar de nieuwe structuur. Deze aanpak zorgt ervoor dat codes, clusters en gekoppelde vragen onveranderd blijven.

 

Zijn alle onderzoeken microbiologie van mijn lab opgenomen in het Excel-voorstel?

Het voorstel bevat alle microbiologie onderzoeken die op dit moment zijn gekoppeld aan een zorgproduct.

 

Ik zie ook onderzoeken staan die bij ons lab door de klinische chemie worden afgehandeld, klopt dat wel?

Er is voor gekozen om vanuit aanvragersperspectief alle onderzoeken die gelieerd zijn aan micro-organismen mee te nemen in het voorstel. Als een deel door de klinische chemie wordt afgehandeld, bijvoorbeeld serologie, dan blijft dat gewoon op dezelfde manier werken aangezien codes en clusters niet aangepast worden. 

 

Ik heb een Excel-voorstel gekregen en pas zelf voor 6 september nog dingen aan in de applicatie op het gebied van MMB, worden deze wijzigingen dan automatisch meegenomen bij het doorvoeren op 6 september?

Nee, deze wijzigingen worden niet automatisch meegenomen. Mocht je iets aanpassen, geef dit dan door via labformulier@zorgdomein.nl, dan zorgen wij ervoor dat deze bij de livegang worden meegenomen.

 

Wanneer vindt de overgang naar de nieuwe inrichting op basis van de Excel plaats?

We doen dit 5 september in de avond.

 

Was dit artikel nuttig?