Bij het werken met ZorgDomein ontstaan documenten. Deze documenten zijn beschikbaar voor gebruikers conform het ‘Beschikbaarheidsprincipe’. ZorgDomein kan documenten ook afleveren bij andere informatiesystemen en hanteert daarbij het ‘Afleverprincipe’. In dit artikel leggen we uit wat het Afleverprincipe inhoudt.

Aanvulling op beschikbaarheidsprincipe

Als aanvulling op het beschikbaarheidsprincipe, streeft ZorgDomein ernaar om de verzender en ontvanger in staat te stellen het eigen informatiesysteem (het ‘XIS’), als bronsysteem, compleet en up-to-date te houden. Om die reden is het mogelijk om in ZorgDomein aan te geven waar en op welke wijze (de ‘bestemming’) documenten digitaal kunnen worden aangeboden aan het XIS. Hierbij hanteert ZorgDomein het Afleverprincipe.

Basisregels Afleverprincipe

Het Afleverprincipe bestaat uit een aantal basisregels waarmee het afleveren van documenten
wordt geregeld:

 • ZorgDomein zorgt ervoor dat een document op de aangegeven bestemming(en) van de verzender
  en/of ontvanger worden aangeboden.
 • Documenten worden uitsluitend over een beveiligde verbinding aangeboden.
 • ZorgDomein zendt aan ontvanger een notificatie over het beschikbaar zijn van een document
  indien de ontvanger expliciet heeft aangegeven dit soort notificaties te willen ontvangen en
  hiervoor een bestemming heeft geconfigureerd.
 • ZorgDomein heeft een inspanningsverplichting om het afleveren van notificaties en documenten te
  doen binnen een termijn die past bij het proces waar het document onderdeel van uitmaakt,
  waarbij ZorgDomein zal trachten documenten en notificaties waarvan het afleveren mislukt
  opnieuw aan te bieden op de aangegeven bestemming, en bij herhaald mislukken van het
  afleveren contact op zal nemen met ontvanger om zodoende alsnog tot een succesvolle aflevering
  te komen.
 • Alle bestemmingen van een organisatie worden door ZorgDomein aangemaakt en onderhouden.
  De enige uitzondering hierop is het adres voor edifactberichten. Deze wordt indien gewenst door
  de verwijzer zelf opgevoerd om de juiste terugkoppeling naar het bronsysteem te
  bewerkstellingen.
 • De organisatie kan deze bestemmingen gebruiken om per type document aan te geven waar deze
  moet worden afgeleverd en/of waar over beschikbaarheid van dit document moet worden
  genotificeerd.

NB: ZorgDomein spant zich in om met alle, door onze gebruikers gebruikte, XIS-sen een koppeling te realiseren. Een overzicht van alle gekoppelde XIS-sen is te vinden op onze website.
Het digitaal aanbieden van documenten aan een XIS is alleen mogelijk als zo’n koppeling bestaat.

Bestemmingen

Een bestemming is een technische configuratie waarin kan worden aangegeven waar en op welke wijze
documenten digitaal kunnen worden aangeboden aan een XIS.
Waar: denk daarbij aan e-mailadres, IP-adres met poortnummer of een URL.
Hoe: denk daarbij aan e-mail met PDF, HL7v2, Edifact, SMS, etc.

Was dit artikel nuttig?