ZorgDomein bewaart persoonsgegevens, echter niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, aanvraag diagnostiek, aanvraag teleconsult, of een gesprek via Patiëntoverleg.

In dit artikel

Tijdelijk opslaan van patiëntgegevens

Door het tijdelijk opslaan van patiëntgegevens kan een verwijzer de verwijsbrieven later op de dag afronden en verzenden en eerder verzonden verwijsbrieven later nog inzien en afdrukken. Ook maakt dit het mogelijk een brief te hergebruiken wanneer een patiënt liever naar een andere zorginstelling wordt verwezen.

Doordat we de patiëntgegevens tijdelijk opslaan, is het voor zorginstellingen mogelijk de verwijzing opnieuw op te vragen.

De duur van het bewaren van patiëntgegevens

Gedurende de periode dat ZorgDomein persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk.

De bewaartermijnen die ZorgDomein hanteert is overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum en bedraagt 18 maanden. Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein alle persoonsgegevens.

Was dit artikel nuttig?