ZorgDomein verstaat onder informatiebeveiliging “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens en van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden”.

Dit sluit aan bij NEN7510, dé informatiebeveiligingsnorm voor de zorg in ons land.

ZorgDomein werkt geheel in lijn met NEN7510, in zijn procedures en verwerking van patiëntgegevens. Wij bewaken en verbeteren continu de vereiste beveiliging in de communicatie, de ICT-infrastructuur, in de processen en werkwijzen, en in de houding en gedrag van onze medewerkers en toeleveranciers. ZorgDomein is dan ook in bezit van een NEN7510 certificaat, net als van het internationaal erkende ISO27001 certificaat.

Is verzending van patiëntgegevens via ZorgDomein beveiligd?
Ja. De gegevens uit het informatiesysteem gaan via ZorgDomein naar de zorginstelling via een versleutelde netwerkverbinding.

Voor bepaalde informatiesystemen vindt de terugkoppeling via ZorgDomein op dezelfde wijze plaats. De terugkoppeling van de verwijsbrief kan op twee manieren geschieden:

  • via een URL waarmee een XML bestand kan worden opgehaald. Vervolgens wordt dat XML bestand ingelezen en de verwijsbrief opgenomen in het verwijsbriefregister van het informatiesysteem
  • via een kopie van de verwijsbrief als Edifactbericht naar de praktijk en wordt afgehandeld als alle andere Edifactberichten

De manier waarop de verwijsbrief wordt teruggekoppeld is afhankelijk van het gebruikte informatiesysteem.

Was dit artikel nuttig?