Als zorgaanbieder stelt u per zorgproductonderdeel een vragenset samen. Verwijzers vullen deze vragenset in bij de diagnostiekaanvraag.

In dit artikel vindt u antwoord op de vragen:

Wat is een vragenset?

Een vragenset is een serie vragen met de volgende vaste onderdelen:

  • volgorde van de vragen
  • verplichting per vraag
  • antwoordtype per vraag
  • beschikbare antwoordmogelijkheden per vraag (in het geval van keuze- en meerkeuzevragen)
  • voorinvulling vanuit het XIS (waar mogelijk)

In het ‘zorgproductonderdeel beheerscherm’ selecteert u de vragenset die u wilt gebruiken. Hanteer voor onderdelen binnen één zorgproduct zo veel mogelijk dezelfde vragenset, om het overzichtelijk te houden voor de verwijzer.

Vragensets kunnen op basis van input van klanten aangepast en/of aangemaakt worden. Om wildgroei te voorkomen worden nieuwe vragensets en aanpassingen aan bestaande vragensets in overleg met (medische) experts afgestemd.

Wat is een zorgproductonderdeel?

U kunt een zorgproductonderdeel zien als een onderzoek of verrichting. Voorbeelden zijn: ‘Echo knie’, ‘Rust-ECG’ en ‘Coloscopie’. Een diagnostiek zorgproduct wordt samengesteld uit één of meerdere van deze zorgproductonderdelen.

Open voor meer informatie de Quick Guide Werkwijze bij het inrichten van diagnostiek aanbod.

 

Was dit artikel nuttig?