Hoe komen mijn gegevens in ZorgDomein?
Wanneer uw verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) u verwijst naar een zorginstelling, voert hij of zij de verwijsgegevens in ZorgDomein in en verzendt deze naar de zorginstelling.

Wat doet ZorgDomein met mijn medisch dossier?
ZorgDomein houdt geen medisch dossier van patiënten bij. Wij ontvangen van de verwijzer informatie uit uw dossier en sturen deze door naar de gekozen zorginstelling.

Welke gegevens zitten er van mij in ZorgDomein?
In ZorgDomein zitten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de verwijzing door uw verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) naar een zorginstelling. Dat zijn uw persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en relevante medische informatie.

Hoe lang en waarom bewaart ZorgDomein mijn persoonsgegevens?
ZorgDomein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek, teleconsultatie of een gesprek via Patiëntoverleg (tussen zorgverleners).

Gedurende de periode dat ZorgDomein uw persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk.

De bewaartermijn die ZorgDomein hanteert is 18 maanden. Deze termijn is overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum van huisartsen. Er zijn een aantal reden om deze bewaartermijn aan te houden:

  • de verwijzer kan de verwijsbrieven indien nodig later nog afmaken en verzenden,
  • eerder verzonden verwijsbrieven kunnen op een later moment nog ingezien en eventueel afgedrukt worden,
  • en de verwijsbrief kan zo nogmaals verzonden worden naar de zorginstelling.

Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein al uw persoonsgegevens.

Hoe lang is de verwijzing geldig?
De ontvangende zorginstelling en de betrokken zorgverzekeraar bepalen hoe lang een verwijzing geldig is.

Ik wil graag mijn gegevens verwijderen, hoe doe ik dat?
ZorgDomein regelt alleen de medisch-logistieke afstemming tussen u en zorgprofessionals. Medische gegevens mogen alleen verwijderd worden op verzoek van een te identificeren patiënt. Wij kunnen u niet identificeren en mogen uw verwijzing dan ook niet verwijderen. Uw verwijzer kan uw verzoek voor het verwijderen van uw gegevens wel afhandelen. U verzoekt hiervoor de verwijzende praktijk de gegevens behorend bij uw verwijzing met afspraaknummer ZDXXXXXX te laten verwijderen. Zodra ZorgDomein het door uw verwijzende praktijk getekende verzoek heeft ontvangen, wordt dit binnen 30 dagen na ontvangst afgehandeld.

 

Was dit artikel nuttig?